SiteSurvey

Opdrachtgever Detron
Naam meetlocatie Ikea delft
Adres meetlocatie Olof Palmestraat 1
Plaats meetlocatie Delft
Datum Site Survey 10-08-2023
Datum Rapportage 18-08-2023
Gemeten netwerk KPN / Vodafone / T-Mobile

Gegevens uit dit document zijn vertrouwelijk en eigendom van IndoorSolution B.V. te Leusden en opdrachtgever. De inhoud van dit document mag niet met derden gedeeld worden zonder toestemming van IndoorSolution B.V. en opdrachtgever.

Dit rapport omzetten naar PDF:

Opera:

Scrol naar einde pagina zodat dat alle metingen en afbeeldingen zichtbaar zijn, Opslaan als pdf

Google Chrome:

Afdrukken, kies dan - Bestemming: Opslaan als pdf

Firefox & Microsoft Edge:

Afdrukken, kies dan - Printer selecteren: Microsoft Print to PDF

Introductie


IndoorSolution B.V. heeft van bovengenoemde opdrachtgever de opdracht ontvangen om een Site Survey uit te voeren op het vermelde meetlocatie adres, gericht op de GSM, UMTS en LTE signalen van vermelde gemeten netwerk(en).
Eindklant maakt gebruik van het netwerk KPN Vodafone T-Mobile

Het doel van de meting is het verkrijgen van inzicht hoe de signalen van de gemeten netwerken zich zowel binnen als buiten verhouden.
Deze opdracht is uitgevoerd. In de opdracht is ook het opstellen van een rapport meegenomen.
Voor vragen of opmerkingen over dit rapport kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.
email: sales@indoorsolution.nl

Meetbeschrijvingen

 1. Toegepaste Apparatuur en Software Voor de site survey zijn de volgende middelen gebruikt: – Anritsu Cellmaster MT8212E – NEMO Handy met Samsung tablet – NEMO Outdoor software.
 2. Toelichting signaalmeting “Auto gemeten” In de signaalmeting wordt de signaalsterkte indien aanwezig op de pagina weergegeven onder de noemer  RSRP bij 4G LTE, RSCP bij 3G UMTS of RxLevel bij 2G GSM.
 3. Bij 4G zal er overgeschakeld worden bij in en uitgaande telefoongesprekken naar 3G of 2G indien netwerk of toestel niet geschikt is voor bellen over 4G (VOLTE). Metingen worden uitgevoerd tijdens een actief telefoongesprek indien mogelijk.
 4. Bij slecht of geen 3G UMTS zal een mobiele telefoon automatisch omschakelen naar 2G GSM, indien aanwezig zal dit zichtbaar zijn in de 2G GSM meting (Blauwe lijn bij 3G afbeelding een andere gekleurde lijn bij 2G afbeelding).
 5. De kleurcode loopt van groen naar roodbruin, waarbij groen zeer sterk en roodbruin zeer zwak signaal is (een blauwe kleur geeft aan dat er geen signaal aanwezig is).
 6. Naast signaal niveau wordt ook indien nodig de signaal kwaliteit gemeten RSRQ bij 4G LTE, Ec/No bij 3G UMTS of RxQuality bij 2G GSM.
  De kleurcode loopt van groen naar roodbruin, waarbij groen sterk en roodbruin zeer zwak signaal is (een blauwe kleur geeft aan dat er geen signaal aanwezig is).   
 7. In de tabel onder de metingen wordt de meting per etage samengevat met de status Goed, Redelijk of Matig.
  Status Goed betekent betrouwbaar signaal voor spraak en data.
  Status Redelijk betekent voldoende signaal, gesprekken vallen niet weg en data ontvangen of versturen is mogelijk.
  Status Matig betekent onvoldoende signaal, gesprekken kunnen wegvallen of bellen is helemaal niet mogelijk en data is onbetrouwbaar.

 

 

Binnenmetingen KPN:

Binnenmetingen Vodafone:

Binnenmetingen T-Mobile:

Overzicht:

Verdieping: KPN 4G: Vodafone 4G: T-Mobile 4G: KPN 3G: Vodafone 3G: T-Mobile 3G:
Verdieping 2 Matig Goed
Verdieping 1 Matig
Begane grond Matig
Parkeergarage -1 Matig
Wokkel parkeergarage Goed

Buitenmetingen:

Conclusie en advies:

Naar aanleiding van de site survey is de conclusie van IndoorSolution B.V.:


KPN:
Het 4G LTE signaal buiten is goed.
Het 3G UMTS signaal buiten is goed.

Binnen het gebouw blijft het 4G LTE signaal “staan” en wordt er niet overgeschakeld naar
3G UMTS of 2G GSM.
Echter is het 4G LTE signaal binnen het gebouw te laag voor betrouwbare verbindingen.

Binnen het gebouw blijft het 3G UMTS signaal “staan” en wordt er niet overgeschakeld naar
2G GSM.
Echter is het 3G UMTS signaal binnen het gebouw te laag voor betrouwbare verbindingen.

Advies:
Indien er een betrouwbare binnendekking is gewenst, adviseren wij een Distributie Antenne
Systeem(DAS) oplossing.


Vodafone:
Het 4G LTE signaal buiten is goed.
Het 3G UMTS signaal buiten is goed.

Binnen het gebouw blijft het 4G LTE signaal “staan” en wordt er niet overgeschakeld naar
3G UMTS of 2G GSM.
Echter is het 4G LTE signaal binnen het gebouw te laag voor betrouwbare verbindingen.

Binnen het gebouw blijft het 3G UMTS signaal “staan” en wordt er niet overgeschakeld naar
2G GSM.
Echter is het 3G UMTS signaal binnen het gebouw te laag voor betrouwbare verbindingen.

Advies:
Indien er een betrouwbare binnendekking is gewenst, adviseren wij een Distributie Antenne
Systeem(DAS) oplossing.


T-Mobile:
Het 4G LTE signaal buiten is goed.
Het 3G UMTS signaal buiten is goed.

Binnen het gebouw blijft het 4G LTE signaal “staan” en wordt er niet overgeschakeld naar
3G UMTS of 2G GSM.
Echter is het 4G LTE signaal binnen het gebouw te laag voor betrouwbare verbindingen.

Binnen het gebouw blijft het 3G UMTS signaal “staan” en wordt er niet overgeschakeld naar
2G GSM.
Echter is het 3G UMTS signaal binnen het gebouw te laag voor betrouwbare verbindingen.

Advies:
Indien er een betrouwbare binnendekking is gewenst, adviseren wij een Distributie Antenne
Systeem(DAS) oplossing.

Conclusie:
Het 3G UMTS signaal wordt of is in steeds meer gebieden in Nederland uitgeschakeld door de providers.
Het 4G LTE signaal is bepalend.

De conclusie van IndoorSolution is de installatie van een passief Distributie Antenne
Systeem(DAS) geschikt voor alle netwerken en technieken en de levering van een repeater
tevens geschikt voor alle netwerken en technieken (2G, 3G en 4G).


Dit advies komt tot uiting in de door ons gestuurde offerte per mail.

 

5.0 Opmerkingen en aantekeningen (indien van toepassing)

Wandcontactdoos
Het actieve gedeelte van het systeem maakt gebruik van netspanning, hiervoor dienen voldoende
wandcontactdozen beschikbaar te zijn op de locatie van de geplande repeater voorbereidingen.

RAL spuiten
De binnenantennes kunnen tegen een meerprijs in elk gewenste kleur gespoten worden als u het RAL
nummer aan ons doorgeeft.

Branddichtingen
Mochten er bij de installatie van het DAS eventuele brandweringen doorbroken worden, dan is het aan de
opdrachtgever om deze te laten herstellen door een erkend bedrijf in verband met de brandveiligheid.
Indien wenselijk kunnen wij dit voor u verzorgen tegen een meerprijs niet opgenomen in de offerte.

Dakdoorvoer
Ten behoeve van de bekabeling van de buitenantenne naar het actieve element is een dakdoorvoer
noodzakelijk.

Hoogwerker/steiger
Indien binnen werkzaamheden hoger dan 3 Meter dient / dienen er hoogwerker(s) en of steiger(s) aanwezig te zijn om werkzaamheden uit te kunnen voeren, ten behoeve van montage en bekabeling van de binnenantennes.

Verzendkosten
Indien opdrachtgever de materialen vooraf wenst te ontvangen worden hiervoor verzendkosten in rekening
gebracht.

Netwerkinstellingen
Mogelijke complicaties 4G, 3G signaal bij gebruik 3G of 2G repeaters.
Smartphones zijn ontworpen om gebruik te maken van de nieuwste techniek 4G (LTE) signaal voor mobiele internettoegang
en zullen afhankelijk van de door de betreffende provider ingestelde drempelwaarde het 4G signaal
verkiezen boven een mogelijk veel sterker 3G of 2G signaal.
Wij adviseren daarom om een repeater te gebruiken voor alle technieken en frequentie banden.

Afbeeldingen:

Het gebruik van GSM repeater systemen is in Nederland toegestaan onder enkele voorwaarden. De apparatuur dient te voldoen aan de essentiële eisen van de R&TTE richtlijn en de apparatuur mag alleen worden gebruikt met toestemming van de Nederlandse GSM operators. Zij zijn de exclusieve rechthebbende op het frequentiegebruik en zij moeten toestemming verlenen voor het inzetten van deze apparatuur per opstelpunt. Mocht de apparatuur worden ingezet zonder deze toestemming dan wordt dit beschouwd als illegaal zenden waartegen door Agentschap Telecom zal worden opgetreden.