Welke frequenties gaat 5G gebruiken?

 

Hoewel 5G  een zendtechniek is die ook op de bestaande frequentiebanden voor 2G, 3G en 4G gebruikt kan worden, zijn door de Europese Unie drie voorkeursfrequenties voor 5G aangewezen: 700 megahertz, 3,5 gigahertz en 26 gigahertz. Daarnaast kunnen de huidige 4G-frequentiebanden ook gebruikt worden voor 5G-apparatuur. In Nederland is door een provider eind april 2020 een deel van de 4G-frequentieband hiervoor beschikbaar gesteld.

De frequenties voor 5G worden nu nog gebruikt voor andere toepassingen. Zo wordt de 3,5 gigahertz-frequentie in het noorden van Nederland nog gebruikt door Defensie en voor satellietcommunicatie. De 26 gigahertz-band wordt gebruikt voor straalverbindingen.

De afgesproken drie frequentiebanden hebben allemaal een eigen functie binnen 5G. Door de frequenties met elkaar te combineren biedt 5G nieuwe toepassingsmogelijkheden.

In onderstaand plaatje is weergegeven hoe het toekomstige 5G-netwerk er uit zou kunnen gaan zien, met antennes voor 700 megahertz (0,7 gigahertz), 3,5 gigahertz en 26 gigahertz.

 

Weergave hoe een 5G netwerk eruit zou kunnen gaan zien. Zendmasten met frequenties rond 0,7 gigahertz zorgen voor basiscommunicatie op lange afstand. Zenders op straat met frequenties rond 3,5 gigahertz zorgen voor snelle communicatie bij meer dataverkeer (vergelijkbaar met huidige wifi-routers). Zenders in of aan woningen met frequenties rond 26 gigahertz zorgen voor zeer snelle communicatie van grote hoeveelheden data, dicht bij de gebruiker.

Alle mogelijke toepassingen die 5G kan ondersteunen, werken door de verschillende frequenties slim met elkaar te combineren. Er zit alleen een groot verschil in de datacapaciteit die de frequentiebanden kunnen bieden. Het 5G-netwerk gaat continu na welke frequentie het meest efficiënt is voor jouw mobiele activiteit. Als je weinig datacapaciteit vraagt kan volstaan worden met 700 megahertz (0,7 GHz in het plaatje), maar hoe meer data je gebruikt, hoe meer je doorgeleid zal worden naar de hogere 3,5 gigahertz en 26 gigahertz frequentiebanden.