Privacyverklaring

Pasvision Beheer B.V., gevestigd aan Bedrijfsweg 3 3831 KE Leusden, is als Holding verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, voor haar dochterondernemingen Pasvision Telecommunicatie B.V. en IndoorSolution B.V., zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bedrijfsweg 3
3831 KE Leusden

Telefoonnummer Pasvision Telecommunicatie B.V. +31 (0)33-4554711
Telefoonnummer IndoorSolution B.V. +31 (0)33-4507001
Internet: www.pasvision.nl; www.indoorsolution.nl; www.betergsmbereik.nl

Mevrouw I. van der Pas is de Functionaris Gegevensbescherming van Pasvision Beheer B.V.
Zij is te bereiken per e-mail: ilse@pasvision.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pasvision Beheer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pasvision Beheer B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • (bedrijfs-)naam
 • achter- en voornaam gemachtigde of contactpersoon
 • geslacht
 • (locatie) adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • KvK uittreksel of nummer
 • ID (kopie of nummer en soort)
 • nationaliteit (medewerker)
 • geboortedatum en geboorteplaats
 • BSN nummer (medewerker)
 • salarisgegevens (medewerker)
 • CV (medewerker)
 • IBAN nummer en tenaamstelling
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Pasvision Beheer B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pasvision Beheer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. Grondslag: Overeenkomst
 • Het afhandelen van uw betaling. Grondslag: Overeenkomst
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag: Overeenkomst
 • Ten behoeve van een sollicitatieprocedure en voor de personeelsadministratie. Grondslag: Overeenkomst / Wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming

Pasvision Beheer B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pasvision Beheer B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pasvision Beheer B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 • Personalia: 7 jaar fiscale bewaarplicht
 • KvK uittreksel of nummer: 7 jaar fiscale bewaarplicht
 • ID (kopie of nummer en soort): 7 jaar fiscale bewaarplicht
 • Salarisgegevens (medewerker): 7 jaar fiscale bewaarplicht
 • CV (medewerker): 2 jaar bewaarplicht na uitdiensttreding
 • IBAN nummer en tenaamstelling: 7 jaar fiscale bewaarplicht
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. 7 jaar fiscale bewaarplicht
 • Pasvision Beheer B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 7 jaar fiscale bewaarplicht

Delen van persoonsgegevens met derden

Pasvision Beheer B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.


Onderaan dit document vindt u een lijst van bedrijven waarmee wij samenwerken en die mogelijk uw gegevens verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pasvision Beheer B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pasvision Beheer B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pasvision Beheer B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@pasvision.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pasvision Beheer B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pasvision Beheer B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@pasvision.nl.Bijlage 1: geïntegreerde diensten