SiteSurvey

Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld

Gegevens uit dit document zijn vertrouwelijk en eigendom van IndoorSolution B.V. te Leusden en opdrachtgever. De inhoud van dit document mag niet met derden gedeeld worden zonder toestemming van IndoorSolution B.V. en opdrachtgever.

1.0 Introductie


IndoorSolution B.V. heeft van bovengenoemde opdrachtgever de opdracht ontvangen om een Site Survey uit te voeren op het vermelde meetlocatie adres, gericht op de GSM, UMTS en LTE signalen van vermelde gemeten netwerk(en) en een WiFi simulatie meting uit te voeren om te bepalen hoeveel AccessPoint nodig zijn voor een betrouwbare WiFi dekking.
Eindklant wil gebruik maken van PDA's voor communicatie op het buitenterrein.

Het doel van de meting is het verkrijgen van inzicht hoe de signalen van de gemeten netwerken zich buiten verhouden.
Deze opdracht is uitgevoerd. In de opdracht is ook het opstellen van een rapport meegenomen.
Voor vragen of opmerkingen over dit rapport kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.
email: sales@indoorsolution.nl

 2.0 Meetbeschrijvingen

 1. Toegepaste Apparatuur en Software Voor de site survey zijn de volgende middelen gebruikt: – Anritsu Cellmaster MT8212E – NEMO Handy met Samsung tablet – NEMO Outdoor software.
 2. Toelichting signaalmeting “Auto gemeten” In de signaalmeting wordt de signaalsterkte indien aanwezig op de pagina weergegeven onder de noemer  RSRP bij 4G LTE, RSCP bij 3G UMTS of RxLevel bij 2G GSM.
 3. Bij 4G zal er overgeschakeld worden bij in en uitgaande telefoongesprekken naar 3G of 2G indien netwerk of toestel niet geschikt is voor bellen over 4G (VOLTE). Metingen worden uitgevoerd tijdens een actief telefoongesprek indien mogelijk.
 4. Bij slecht of geen 3G UMTS zal een mobiele telefoon automatisch omschakelen naar 2G GSM, indien aanwezig zal dit zichtbaar zijn in de 2G GSM meting (Blauwe lijn bij 3G afbeelding een andere gekleurde lijn bij 2G afbeelding).
 5. De kleurcode loopt van groen naar roodbruin, waarbij groen zeer sterk en roodbruin zeer zwak signaal is (een blauwe kleur geeft aan dat er geen signaal aanwezig is).
 6. Naast signaal niveau wordt ook indien nodig de signaal kwaliteit gemeten RSRQ bij 4G LTE, Ec/No bij 3G UMTS of RxQuality bij 2G GSM.
  De kleurcode loopt van groen naar roodbruin, waarbij groen sterk en roodbruin zeer zwak signaal is (een blauwe kleur geeft aan dat er geen signaal aanwezig is).   
 7. In de tabel onder de metingen wordt de meting per etage samengevat met de status Goed, Redelijk of Matig.
  Status Goed betekent betrouwbaar signaal voor spraak en data.
  Status Redelijk betekent voldoende signaal, gesprekken vallen niet weg en data ontvangen of versturen is mogelijk.
  Status Matig betekent onvoldoende signaal, gesprekken kunnen wegvallen of bellen is helemaal niet mogelijk en data is onbetrouwbaar.
 8. De WiFi simulatie meting is uitgevoerd met een test Accesspoint met een uitgangsvermogen van 23 dBm direct aangesloten op een Omni antenne op een uitschuifbare mast van ca. 12 meter hoogte.

 

 

Metingen buitenterrein:

Verdieping: KPN 3G: KPN 4G: Vodafone 3G: Vodafone 4G: T-Mobile 3G: T-Mobile 4G:
Buitenterrein Matig Redelijk Matig Matig Matig Matig

Buitenmetingen:

3.0 WiFi simulatiemeting

De WiFi simulatiemeting geeft de signaalsterkte (RxLevel) weer die afgegeven wordt vanaf een testantenne
(positie is aangegeven op tekening met zwart kruis). De meting wordt gedaan in dBm.
Doel van de metingen is om te bepalen hoe het radiosignaal reikt in een bepaald gebied.

4.0 Conclusie en advies:

Naar aanleiding van de site survey is de conclusie van IndoorSolution B.V.:

WiFi:
Om het buitenterrein te voorzien van een betrouwbaar WiFi netwerk, adviseren wij meerdere AccessPoints (AP) te plaatsen.
Deze AP's kunnen op of tegen de drie gebouwen geplaatst worden op minimaal 10 Meter hoogte.
Achterop het terrein dient ook een mast met AP geplaatst te worden.

In totaal zijn er minimaal 4 AccessPoints noodzakelijk.
Deze dienen voorzien te worden van UTP bekabeling aangesloten op het lokale LAN netwerk t.b.v. internet toegang.


KPN:
Het 4G LTE signaal buiten is redelijk.
Het 3G UMTS signaal buiten is matig
Advies:
Wij adviseren om PDA's te gaan gebruiken met 4G KPN en tevens geschikt voor WiFi.


Vodafone:
Het 4G LTE signaal buiten is matig.
Het 3G UMTS signaal buiten is matig.
Advies:
Wij adviseren geen gebruik van Vodafone.


T-Mobile:
Het 4G LTE signaal buiten is matig.
Het 3G UMTS signaal buiten is matig.

Advies:
Wij adviseren geen gebruik van T-Mobile.

Conclusie:
De conclusie van IndoorSolution is om gebruik te maken van PDA's of geschikte Smartphones die zijn voorzien van 4G KPN.
Indien er toch nog problemen zijn met communicatie kan een WiFi netwerk geplaatst worden met minimaal 4 AccessPoints op masten met een minimale hoogte van 10 Meter.
De nieuwe PDA's kunnen ook voor spraak communicatie gebruikt worden mits deze geschikt zijn voor VoLTE (Voice over LTE).


Vertrouwende u hiermee een passend advies gegeven te hebben.

5.0 Opmerkingen en aantekeningen (indien van toepassing)

Wandcontactdoos
Het actieve gedeelte van het systeem maakt gebruik van netspanning, hiervoor dienen voldoende
wandcontactdozen beschikbaar te zijn op de locatie van de geplande repeater voorbereidingen.

RAL spuiten
De binnenantennes kunnen tegen een meerprijs in elk gewenste kleur gespoten worden als u het RAL
nummer aan ons doorgeeft.

Branddichtingen
Mochten er bij de installatie van het DAS eventuele brandweringen doorbroken worden, dan is het aan de
opdrachtgever om deze te laten herstellen door een erkend bedrijf in verband met de brandveiligheid.
Indien wenselijk kunnen wij dit voor u verzorgen tegen een meerprijs niet opgenomen in de offerte.

Dakdoorvoer
Ten behoeve van de bekabeling van de buitenantenne naar het actieve element is een dakdoorvoer
noodzakelijk.

Hoogwerker/steiger
Indien binnen werkzaamheden hoger dan 3 Meter dient / dienen er hoogwerker(s) en of steiger(s) aanwezig te zijn om werkzaamheden uit te kunnen voeren, ten behoeve van montage en bekabeling van de binnenantennes.

Verzendkosten
Indien opdrachtgever de materialen vooraf wenst te ontvangen worden hiervoor verzendkosten in rekening
gebracht.

Netwerkinstellingen
Mogelijke complicaties 4G, 3G signaal bij gebruik 3G of 2G repeaters.
Smartphones zijn ontworpen om gebruik te maken van de nieuwste techniek 4G (LTE) signaal voor mobiele internettoegang
en zullen afhankelijk van de door de betreffende provider ingestelde drempelwaarde het 4G signaal
verkiezen boven een mogelijk veel sterker 3G of 2G signaal.
Wij adviseren daarom om een repeater te gebruiken voor alle technieken en frequentie banden.

Afbeeldingen:

Het gebruik van GSM repeater systemen is in Nederland toegestaan onder enkele voorwaarden. De apparatuur dient te voldoen aan de essentiële eisen van de R&TTE richtlijn en de apparatuur mag alleen worden gebruikt met toestemming van de Nederlandse GSM operators. Zij zijn de exclusieve rechthebbende op het frequentiegebruik en zij moeten toestemming verlenen voor het inzetten van deze apparatuur per opstelpunt. Mocht de apparatuur worden ingezet zonder deze toestemming dan wordt dit beschouwd als illegaal zenden waartegen door Agentschap Telecom zal worden opgetreden.